Møde omkring cykelsti Viborg-Holstebro

Ref.: Kurt Mosgaard (Møde tirsdag den 3. september 2019 i Østfjendshallen)

Kære alle,

 Tak for et godt møde. 

Mine noter – I må gerne supplere til “alle”. 

Vi var 10 deltagere fra Ravnstrup, Mønsted og Daugbjerg. Sjørup kunne ikke deltage men jf. Jørgen Øer fra Sjørup, så er Sjørup Liv også meget positive over for ideen om sti og samarbejde og deltager fremover. 

Kurt orienterede om brev fra Viborg kommune, som oplyser, at trafikfarligheden genovervejes, og der kommer nyt udspil senere i september. Over for Vejdirektoratet har kommunen anført, at en cykel-/skolesti mellem Daugbjerg og Mønsted Skole og et manglende stykke cykelsti mellem Foulum og Ørum er prioritet 1. Dette er også fremført ifm trafikministerens besøg på Rådhuset 2. september. Endelig blev det oplyst, at planen for Den Midtjyske Cykelstjerne skal revideres til version 2.0 – formentlig bl.a. på basis af det forhold, at der ikke er nogen takker i stjernen mod vest. 

Hovedvejen passerer gennem Viborg og Holstebro kommuner, mellem Karup Å og Bjergby endvidere gennem Herning kommune. Kurt havde haft kontakt med borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby, som var positiv, og Kurt har endvidere fremført forslaget over for Ulrik Wilbek og Johannes Vesterby (formand for teknisk udvalg i Viborg). 

Det ventes, at den nye regering vil forsøge at få en bred aftale på plads i løbet af foråret 2020, hvor der vil være en pulje på måske 100 mio. kr. til cykelstier. Evt. krav om kommunal medfinansiering er ikke kendt. Med 98 kommuner bliver det ikke til mange meter, så det er vigtigt at være tidligt og tydeligt ude, når der skal prioriteres. Hvis borgerne/byerne og kommunerne langs vejen samarbejder, så vil det givetvis gøre indtryk.  

Enighed om at trafikken er meget tæt på hovedvejen og med færdiggørelsen af rute 34 mellem Skive og Herning vil tætheden formentlig øges yderligere. Det er pt. alt for farlig en vej for bløde trafikanter i alle aldre. 

En cykelsti vil både fremme turisme og sundhed og grøn transport af børn og voksne, den øgede mængde el-cykler (ca. 50.000 flere på landsbasis hvert år) vil også medføre øget anvendelse af cykel til/fra arbejde og skole. Det gælder ikke mindst Daugbjerg-Mønsted og Ravnstrup-Viborg. 

Der bør anlægges en dobbeltrettet cykelsti fra Viborg til Holstebro med sikre overgange i byer som Daugbjerg og Ravnstrup samt ved indkørslen til Mønsted Skole. Etableringen kan være faseopdelt, hvor Daubjerg-Mønsted Skole og Ravnstrup-Viborg i givet fald bør være med i fase 1. 

Aktion:

1) Vi skal hver især gøre opmærksom på behovet over for byråd, landspolitikere, pressen m.fl., som har indflydelse på sagen.
2) Vi bør skaffe nyeste tal for trafiktætheden (Kurt undersøger)
3) Vi bør forsøge at få foretræde for Folketingets trafikudvalg (Kurt)
4) Vi tager kontakt til øvrige byer langs ruten mhp, at vi arbejder sammen om emnet – Kurt kontakter borgerforeninger m.fl. i Hagebro, Bjergby, Skave og Mejrup herom.

Mvh
Kurt
Tel 2554 6405

2 Comments on “Møde omkring cykelsti Viborg-Holstebro

  1. Hvem er det som ikke må få cykelstier ? Det er dem som vedligeholder naturen og stier til alle, også til dem som har cykelstier og gerne vil bruge naturen i deres fritid. Jeg vil snart have en cykelsti, så at også jeg kan komme sundt og sikkert i skole og på arbejde, om jeg så skal flytte efter det. Hvem mon kommer og vedligeholder stierne i vores natur, der hvor jeg bor nu. Fra os “herude” til resten af Danmark.

    • Tak for opfordringen.
      Borgerforeningen her i Ravnstrup har arbejdet på det de sidste mange år (også sammen med Mønsted). Da hovedvejen fra Ravnstrup mod Viborg hører under vejdirektoratet, er det Viborg kommune, som nu skal trække i arbejdstøjet og presse på. Kommunen kan desværre ikke egenhændigt udføre anlægsarbejdet uden at indblande vejdirektoratet i projektet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*