Generalforsamling 26-2-2020

Generalforsamling i Ravnstrup by og omegns Borgerforening

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00

Sted: Ravnstrup Forsamlingshus

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter

på valg er:     
Knud Erik Christensen (modtager genvalg)
Carsten Petersen (modtager genvalg)
Sanne Buus (modtager genvalg)

6. Valg af revisor og revisor suppleant
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail til info@ravnstrupborgerforening.dk eller personligt afleveret til et bestyrelsesmedlem.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingentet for 2020 samt nye tilflyttere i 2019/2020, hvor 1. års medlemskab er gratis. Medlemsbetaling kr. 150,- kan betales med mobilepay på tlf. 21427365 eller indsættes på konto 5980-5001001. Kan i øvrigt betales på dagen den 26. februar 2020.

Under generalforsamlingen vil der være et lettere traktement m. smørrebrød, øl/vand og kaffe (Øl og vand købes på stedet). Du bedes tilmelde dig til formanden Knud Erik Christensen på tlf. 20193517 eller pr. mail prinshenriksvej4@post.tele.dk senest den 21. februar 2020.

Bidrag til vedligeholdelse af hjertestarter kan indsættes på konto: 5980-1252558.

Vi håber, at du/I har lyst til at komme og deltage i generalforsamlingen og dermed bidrage til Borgerforeningens fortsatte virke og udvikling. Du vil også få indsigt i, hvad Borgerforeningen arbejder med og hvilke nye tiltag, der kan forventes i fremtiden.

Landsbypedeller starter ny sæson mandag den 6. april 2020 kl. 15.00.
Der er plads til flere – arbejdet består af 80% hygge og 20% arbejde.

Download indkaldelse til generalforsamling: Indkaldelse til GF Borgerforeningen 26.2.2020

Med venlig hilsen
formand Knud Erik Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*